תנ"ך - וכן לפאת צפון בארך קלעים מאה ארך ועמדו ועמודיו עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמדים וחשקיהם כסף:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...