תנ"ך - שמות פרק כז פסוק יד - וחמש עשרה אמה קלעים לכתף עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...