תנ"ך - שמות פרק כז פסוק יח - ארך החצר מאה באמה ורחב׀ חמשים בחמשים וקמה חמש אמות שש משזר ואדניהם נחשת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...