תנ"ך - שמות פרק כז פסוק ו - ועשית בדים למזבח בדי עצי שטים וצפית אתם נחשת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...