תנ"ך - ספר שמות פרק כח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים