תנ"ך - והטור הרביעי תרשיש ושהם וישפה משבצים זהב יהיו במלואתם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...