תנ"ך - ועשית על־החשן שתי טבעות זהב ונתת את־שתי הטבעות על־שני קצות החשן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...