תנ"ך - ושמת אתו על־פתיל תכלת והיה על־המצנפת אל־מול פני־המצנפת יהיה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...