תנ"ך - ושבצת הכתנת שש ועשית מצנפת שש ואבנט תעשה מעשה רקם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...