תנ"ך - ועשה להם מכנסי־בד לכסות בשר ערוה ממתנים ועד־ירכים יהיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...