תנ"ך - שתי כתפת חברת יהיה־לו אל־שני קצותיו וחבר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...