תנ"ך - ספר שמות פרק כט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים