תנ"ך - ולקחת את־החזה מאיל המלאים אשר לאהרן והנפת אתו תנופה לפני ה' והיה לך למנה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...