תנ"ך - ונתת אותם על־סל אחד והקרבת אתם בסל ואת־הפר ואת שני האילם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...