תנ"ך - את־הכבש האחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...