תנ"ך - עלת תמיד לדרתיכם פתח אהל־מועד לפני ה' אשר אועד לכם שמה לדבר אליך שם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...