תנ"ך - שמות פרק כט פסוק מה - ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלהים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...