תנ"ך - ספר שמות פרק ג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים