תנ"ך - ושמעו לקלך ובאת אתה וזקני ישראל אל־מלך מצרים ואמרתם אליו ה' אלהי העבריים נקרה עלינו ועתה נלכה־נא דרך שלשת ימים במדבר ונזבחה לה' אלהינו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...