תנ"ך - וירא מלאך ה' אליו בלבת־אש מתוך הסנה וירא והנה הסנה בער באש והסנה איננו אכל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...