תנ"ך - ונתתי את־חן העם־הזה בעיני מצרים והיה כי תלכון לא תלכו ריקם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...