תנ"ך - ויאמר משה אסרה־נא ואראה את־המראה הגדל הזה מדוע לא־יבער הסנה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...