תנ"ך - ספר שמות פרק ל

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים