תנ"ך - שמות פרק ל פסוק א - ועשית מזבח מקטר קטרת עצי שטים תעשה אתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...