תנ"ך - כי תשא את־ראש בני־ישראל לפקדיהם ונתנו איש כפר נפשו לה' בפקד אתם ולא־יהיה בהם נגף בפקד אתם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...