תנ"ך - שמות פרק ל פסוק טו - העשיר לא־ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת את־תרומת ה' לכפר על־נפשתיכם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...