תנ"ך - שמות פרק ל פסוק ב - אמה ארכו ואמה רחבו רבוע יהיה ואמתים קמתו ממנו קרנתיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...