תנ"ך - ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קדש לה' כל־העשה מלאכה ביום השבת מות יומת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...