תנ"ך - ועתה הניחה לי ויחר־אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...