תנ"ך - שמות פרק לב פסוק כה - וירא משה את־העם כי פרע הוא כי־פרעה אהרן לשמצה בקמיהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...