תנ"ך - שמות פרק לב פסוק לג - ויאמר ה' אל־משה מי אשר חטא־לי אמחנו מספרי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...