תנ"ך - וירא אהרן ויבן מזבח לפניו ויקרא אהרן ויאמר חג לה' מחר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...