תנ"ך - ספר שמות פרק לג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים