תנ"ך - ויאמר אני אעביר כל־טובי על־פניך וקראתי בשם ה' לפניך וחנתי את־אשר אחן ורחמתי את־אשר ארחם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...