תנ"ך - ויאמר לא תוכל לראת את־פני כי לא־יראני האדם וחי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...