תנ"ך - שמות פרק לג פסוק ד - וישמע העם את־הדבר הרע הזה ויתאבלו ולא־שתו איש עדיו עליו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...