תנ"ך - ספר שמות פרק לד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים