תנ"ך - שמות פרק לד פסוק יג - כי את־מזבחתם תתצון ואת־מצבתם תשברון ואת־אשריו תכרתון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...