תנ"ך - פן־תכרת ברית ליושב הארץ וזנו׀ אחרי אלהיהם וזבחו לאלהיהם וקרא לך ואכלת מזבחו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...