תנ"ך - כל־פטר רחם לי וכל־מקנך תזכר פטר שור ושה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...