תנ"ך - שמות פרק לד פסוק כא - ששת ימים תעבד וביום השביעי תשבת בחריש ובקציר תשבת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...