תנ"ך - שמות פרק לד פסוק כב - וחג שבעת תעשה לך בכורי קציר חטים וחג האסיף תקופת השנה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...