תנ"ך - שמות פרק לד פסוק לב - ואחרי־כן נגשו כל־בני ישראל ויצום את כל־אשר דבר ה' אתו בהר סיני:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...