תנ"ך - ספר שמות פרק לה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים