תנ"ך - ויקהל משה את־כל־עדת בני ישראל ויאמר אלהם אלה הדברים אשר־צוה ה' לעשת אתם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...