תנ"ך - שמות פרק לה פסוק ב - ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון לה' כל־העשה בו מלאכה יומת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...