תנ"ך - שמות פרק לה פסוק לב - ולחשב מחשבת לעשת בזהב ובכסף ובנחשת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...