תנ"ך - ויאמר משה אל־כל־עדת בני־ישראל לאמר זה הדבר אשר־צוה ה' לאמר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...