תנ"ך - ספר שמות פרק לו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים