תנ"ך - ויעש חמשים קרסי זהב ויחבר את־היריעת אחת אל־אחת בקרסים ויהי המשכן אחד: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...